กองช่าง


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายพิเชษฐ สุราวุธ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางประภาพร สายธนู
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางมลฤดี สุทธิกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายเสนีย์ ศรีสุธรรม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายธีระพงษ์ บุญสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา


นายบุญไทย เวียงคำ
พนักงานสูบน้ำ


นายศุภชัย ศิริบูรณ์
พนักงานสูบน้ำ