ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายหนองบัว-ปากฮ้องไผ่ หมู่ 4 20 ก.ย. 64 3
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3...11 จำนวน 6 สาย 20 ก.ย. 64 3
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายคลองส่งน้ำบ้านหนองแสง-คลองส่งน้ำบ้านเทิน หมู่ 2 20 ก.ย. 64 3
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายหนองป่าดง-ฐานจุดบั้งไฟ หมู่ 3 20 ก.ย. 64 3
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองหญ้าม้า-กุดตากล้า หมู่ 10 20 ก.ย. 64 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสะพานมูล-กุดนนาแซง หมู่3 8 ก.ย. 64 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายโนนปอใต้-โนนลิง หมู่7 8 ก.ย. 64 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองกี่-โนนขี้กระต่าย หมู่2 8 ก.ย. 64 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ที่ชำรุดภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1,2,3....11 8 ก.ย. 64 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายท่าขามหนองขอน หมู่7 8 ก.ย. 64 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำศูนย์พักคอย ตามโครงการจัดระบบศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64 5
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. ที่ชำรุดในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3...11 จำนวน 2 สาย 27 ส.ค. 64 19
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านขาม ด้านหลังโรงเรียนบัวน้อยวิทยา หมู่ 3 27 ส.ค. 64 19
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายโนนปอใต้-โนนลิง หมู่ 7 27 ส.ค. 64 19
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายท่าข้ามหนองขอน หมู่ 7 27 ส.ค. 64 13
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองกี่-โนนขี้กระต่าย หมู่ 2 27 ส.ค. 64 14
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสะพานมูล-กุดนาแซง หมู่ 3 27 ส.ค. 64 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิดร่องระบายน้ำ(คอนกรีต)ภายในหมู่บ้านขาม 6 ส.ค. 64 14
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิดร่องระบายน้ำ (คอนกรีต) ทั้งสายในหมู่บ้านขาม 27 ก.ค. 64 9
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บัวน้อย 8 ก.ค. 64 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสามแยกทางหลวงชนบท-หนองม่วง ม.5 2 มิ.ย. 64 44
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสามแยกทางหลวงชนบท-หนองม่วง หมู่ 5 27 พ.ค. 64 35
ประกาศผู้เสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้านแวง หมู่1 21 พ.ค. 64 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สสายสร้างกกหว้า-สะพานมูล หมู่ 10 21 พ.ค. 64 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเทิน หมู่ที่11-คลองส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 64 34
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเทิน หมู่ 11-คลองส่งน้ำ 17 พ.ค. 64 43
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสร้างกกหว้า-สะพานมูล 17 พ.ค. 64 45
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้านแวง หมู่ 1 17 พ.ค. 64 35
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนดินสายดอนกลาง-หนองพอก หมู่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ค. 64 60
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินสายดอนกลาง-หนองพอก หมู่ 6 30 เม.ย. 64 67