ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนดินสายดอนกลาง-หนองพอก หมู่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ค. 64 2
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินสายดอนกลาง-หนองพอก หมู่ 6 30 เม.ย. 64 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก โนนบ้านแดง-ทดลิ้นฟ้า ม.2 31 มี.ค. 64 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายแยกบ้านผู้ใหญ่ หมู่5-วัดป่าดงเมืองซ้าย 31 มี.ค. 64 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินสายกลางบ้าน(หนองสีวงษ์-หนองสีดา)หมู่7 31 มี.ค. 64 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน สายหัวดูน-ตราสังข์ หมู่7 31 มี.ค. 64 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3....11 31 มี.ค. 64 10
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายโนนบ้านแดง-ทดลิ้นฟ้า หมู่ 2 26 มี.ค. 64 13
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน ปรับปรุงถนนดินที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,...11 จำนวน 2 สาย 26 มี.ค. 64 12
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน สายหัวดูน-ตราสังข์ หมู่ที่ 7 26 มี.ค. 64 10
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายแยกบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 - วัดป่าดงเมืองซ้าย 26 มี.ค. 64 14
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินสายกลางบ้าน(หนองสีวงษ์-หนองสีดา) หมู่ 7 26 มี.ค. 64 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินสายหนองแคน-หนองโก หมู่ 2 10 มี.ค. 64 16
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินสายหนองแคน-หนองโก หมู่ 2 1 มี.ค. 64 13
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 9 ก.พ. 64 29