สภา อบต. : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 15

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บัวน้อย 11 ก.พ. 64 19
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่1/2564 20 ม.ค. 64 13
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่1/2564 15 ม.ค. 64 15
อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาหารือของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย 16 ธ.ค. 63 18
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่4/2563 8 ธ.ค. 63 13
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่4/2563 8 ธ.ค. 63 17
อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาหารือของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย 11 ส.ค. 63 13
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่3/2563 3 ส.ค. 63 13
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่3/2563 3 ส.ค. 63 12
อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาหารือของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย 18 มิ.ย. 63 12
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่2/2563 8 มิ.ย. 63 15
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่2/2563 4 มิ.ย. 63 12
อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาหารือของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย 15 พ.ค. 63 12
ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย มีมติรับรองแล้ว 14 ก.พ. 63 8
กำหนดสมัยประชุมสัยสามัญประจำปี สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย 13 ก.พ. 63 14
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่1/2563 11 ก.พ. 63 16
ประกาศรายงานการประชุมที่สภาอบต.บัวน้อยมีมติรับรองแล้ว 28 ต.ค. 62 16