ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 19

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาอบต.บัวน้อยมีมติรับรองแล้ว 26 เม.ย. 64 66
ประกาศ เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บัวน้อย 11 ก.พ. 64 92
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่1/2564 20 ม.ค. 64 64
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่1/2564 15 ม.ค. 64 65
อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาหารือของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย 16 ธ.ค. 63 75
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่4/2563 8 ธ.ค. 63 60
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่4/2563 8 ธ.ค. 63 53
อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาหารือของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย 11 ส.ค. 63 62
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่3/2563 3 ส.ค. 63 49
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่3/2563 3 ส.ค. 63 46
อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาหารือของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย 18 มิ.ย. 63 43
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่2/2563 8 มิ.ย. 63 42
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่2/2563 4 มิ.ย. 63 49
อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาหารือของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย 15 พ.ค. 63 45
ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย มีมติรับรองแล้ว 14 ก.พ. 63 39
กำหนดสมัยประชุมสัยสามัญประจำปี สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย 13 ก.พ. 63 66
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่1/2563 11 ก.พ. 63 37
ประกาศรายงานการประชุมที่สภาอบต.บัวน้อยมีมติรับรองแล้ว 28 ต.ค. 62 51