ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 6

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   9 มิ.ย. 64 30
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2564   30 เม.ย. 64 17
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2564   30 มี.ค. 64 24
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   11 มี.ค. 64 21
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ม.ค.64   4 มี.ค. 64 47
สถิติการให้บริการประชาชน ธันวาคม 63   1 ม.ค. 64 32
สถิติการให้บริการประชาชน พฤศจิกายน 63   1 ธ.ค. 63 29
สถิติการให้บริการประชาชน ตุลาคม 63   1 พ.ย. 63 31
สถิติการให้บริการประชาชน กันยายน 63   1 ต.ค. 63 31
สถิติการให้บริการประชาชน สิงหาคม.63   1 ก.ย. 63 29
สถิติการให้บริการประชาชน กรกฎาคม.63   1 ส.ค. 63 29
สถิติการให้บริการประชาชน มิ.ย.63   1 ก.ค. 63 28
สถิติการให้บริการประชาชน พ.ค.63   1 มิ.ย. 63 28
สถิติการให้บริการประชาชน เม.ษ.63   1 พ.ค. 63 25
สถิติการให้บริการประชาชน มี.ค.63   1 เม.ย. 63 29
สถิติการให้บริการประชาชน ก.พ.63   1 มี.ค. 63 28
สถิติการให้บริการประชาชน ม.ค.63   1 ก.พ. 63 27
สถิติการให้บริการประชาชน ธ.ค.62   1 ม.ค. 63 28
สถิติการให้บริการประชาชน พ.ย..62   1 ธ.ค. 62 30
สถิติการให้บริการประชาชน ต.ค.62   1 พ.ย. 62 25