คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายอภิชาติ บุญเชิญ
นายก อบต.บัวน้อย
เบอร์โทร : 084-4965788


นายเทียม วรุฒธรรม
รองนายก อบต.บัวน้อย
เบอร์โทร : 095-1947299


นายทองคำ พุฒพวง
รองนายก อบต.บัวน้อย
เบอร์โทร : 085-7743371


นายจำปี เวียงคำ
เลขานุการนายก