ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งกสิกรรมยอดเยี่ยม ยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณี สามัคคีมีส่วนร่วมในการพัฒนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000001
วานนี้ 000002
เดือนนี้ 000184
เดือนก่อน 000381
ปีนี้ 002060
ปีก่อน 000000
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย เรื่อง จำนวนป้ายประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น - 8 ต.ค. 64(ดู 11) 
  ประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.บัวน้อย - 6 ต.ค. 64(ดู 12) 
  ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.บัวน้อย - 6 ต.ค. 64(ดู 7) 
  ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย - 1 ต.ค. 64(ดู 44) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย เรื่อง การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 27 ก.ย. 64(ดู 13) 
  ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายคลองส่งน้ำบ้านหนองแสง-คลองส่งน้ำบ้านเทิน หมู่ 2 - 20 ก.ย. 64(ดู 14) 
  ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายหนองป่าดง-ฐานจุดบั้งไฟ หมู่ 3 - 20 ก.ย. 64(ดู 12) 
  ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาอบต.บัวน้อยมีมติรับรองแล้ว - 26 เม.ย. 64(ดู 75) 
  ประกาศ เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บัวน้อย - 11 ก.พ. 64(ดู 101) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่1/2564 - 20 ม.ค. 64(ดู 79) 
  เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่1/2564 - 15 ม.ค. 64(ดู 77) 
  อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาหารือของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย - 16 ธ.ค. 63(ดู 92) 
  เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่4/2563 - 8 ธ.ค. 63(ดู 92) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่4/2563 - 8 ธ.ค. 63(ดู 64) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.47-005 สายแยกทชจ.ศก.4044 บ้านเทิน หมู่ 11-บ้านสีถาน จำนวน 2 ช่วง บ้านเทิน หมู่ที่ 11 ตำบลบัวน้อย - 11 ต.ค. 64(ดู 5) 
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 4 ต.ค. 64(ดู 8) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านโนนปอ-บ้านบัวน้อย-บ้านขาม - 30 ก.ย. 64(ดู 12) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านขาม ด้านหลังโรงเรียนบัวน้อยวิทบา หมู่ 3 - 30 ก.ย. 64(ดู 16) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายหนองป่าดง-ฐานบั้งไฟ หมู่ 3 - 28 ก.ย. 64(ดู 17) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายคลองส่งน้ำบ้านหนองแสง-คลองส่งน้ำบ้านเทิน หมู่2 - 28 ก.ย. 64(ดู 15) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองหญ้าม้า-กุดตากล้า หมู่10 - 28 ก.ย. 64(ดู 15) 
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.47-005 สายแยกทชจ.ศก.4044 บ้านเทิน หมู่ 11- บ้านสีถาน จำนวน 2 ช่วง บ้านเทิน หมู่ที่ 11 ตำบลบัวน้อย - 11 ต.ค. 64(ดู 5) 
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนปอ-บ้านบัวน้อย-บ้านขาม - 22 ก.ย. 64(ดู 4) 
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายหนองบัว-ปากฮ้องไผ่ หมู่ 4 - 20 ก.ย. 64(ดู 4) 
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3....11 จำนวน 6 สาย  - 20 ก.ย. 64(ดู 3) 
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายคลองส่งน้ำบ้านหนองแสง-คลองส่งน้ำบ้านเทิน หมู่ 2 - 20 ก.ย. 64(ดู 4) 
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายหนองป่าดง-ฐานจุดบั้งไฟ หมู่ 3 - 20 ก.ย. 64(ดู 3) 
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองหญ้าม้า-กุดตากล้า หมู่ 10 - 20 ก.ย. 64(ดู 2) 

ภาพกิจกรรม

อบต.บัวน้อย ได้นำปูนขาวไปมอบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันโรคลัมปีสกิน (ดู 24)

๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ อบต.บัวน้อย ได้สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมปฎิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ โดมเทศบาลตำบลกันทรารมย์ (ดู 31)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 90)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 175)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑืเด่น๑ (ดู 57)

ผลิตภัณฑืเด่น (ดู 75)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564ครั้งที่2 : [10 ก.ย. 64]
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ : [7 ก.ย. 64]
  สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 : [31 ส.ค. 64]
  รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 : [30 ส.ค. 64]
  รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 : [13 ส.ค. 64]
  สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 : [29 ก.ค. 64]
  การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2564 : [1 ก.ค. 64]
  สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 : [30 มิ.ย. 64]
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 : [10 มิ.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ