ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งกสิกรรมยอดเยี่ยม ยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณี สามัคคีมีส่วนร่วมในการพัฒนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000012
วันนี้ 000007
วานนี้ 000008
เดือนนี้ 000271
เดือนก่อน 000198
ปีนี้ 001766
ปีก่อน 000000
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย เรื่อง เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  - 13 ก.ย. 64(ดู 6) 
  ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนน คสล.ที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3...11 จำนวน 2 สาย - 1 ก.ย. 64(ดู 4) 
  ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายโนนปอใต้-โนนลิง หมู่ 7 - 1 ก.ย. 64(ดู 3) 
  ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสะพานมูล-กุดนาแซง หมู่ 3 - 1 ก.ย. 64(ดู 3) 
  ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายท่าข้ามหนองขอน หมู่ 7 - 1 ก.ย. 64(ดู 2) 
  ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองกี่-โนนขี้กระต่าย หมู่ 2 - 1 ก.ย. 64(ดู 2) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ด้วยเหตุพิเศษ - 12 ก.ค. 64(ดู 26) 
  ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาอบต.บัวน้อยมีมติรับรองแล้ว - 26 เม.ย. 64(ดู 65) 
  ประกาศ เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บัวน้อย - 11 ก.พ. 64(ดู 91) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่1/2564 - 20 ม.ค. 64(ดู 63) 
  เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่1/2564 - 15 ม.ค. 64(ดู 65) 
  อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาหารือของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย - 16 ธ.ค. 63(ดู 74) 
  เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่4/2563 - 8 ธ.ค. 63(ดู 59) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่4/2563 - 8 ธ.ค. 63(ดู 52) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายหนองบัว-ปากฮ้องไผ่ หมู่ 4 - 20 ก.ย. 64(ดู 3) 
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3...11 จำนวน 6 สาย - 20 ก.ย. 64(ดู 3) 
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายคลองส่งน้ำบ้านหนองแสง-คลองส่งน้ำบ้านเทิน หมู่ 2 - 20 ก.ย. 64(ดู 3) 
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายหนองป่าดง-ฐานจุดบั้งไฟ หมู่ 3 - 20 ก.ย. 64(ดู 3) 
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองหญ้าม้า-กุดตากล้า หมู่ 10  - 20 ก.ย. 64(ดู 3) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสะพานมูล-กุดนนาแซง หมู่3 - 8 ก.ย. 64(ดู 7) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายโนนปอใต้-โนนลิง หมู่7 - 8 ก.ย. 64(ดู 8) 

ภาพกิจกรรม

อบต.บัวน้อย ได้นำปูนขาวไปมอบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันโรคลัมปีสกิน (ดู 16)

๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ อบต.บัวน้อย ได้สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมปฎิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ โดมเทศบาลตำบลกันทรารมย์ (ดู 16)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 80)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 166)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑืเด่น๑ (ดู 49)

ผลิตภัณฑืเด่น (ดู 68)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564ครั้งที่2 : [10 ก.ย. 64]
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ : [7 ก.ย. 64]
  รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 : [30 ส.ค. 64]
  รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 : [13 ส.ค. 64]
  การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2564 : [1 ก.ค. 64]
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 : [10 มิ.ย. 64]
  สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 : [9 มิ.ย. 64]
  กิจกรรมร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน : [14 พ.ค. 64]
  รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : [14 พ.ค. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ