ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งกสิกรรมยอดเยี่ยม ยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณี สามัคคีมีส่วนร่วมในการพัฒนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000001
วานนี้ 000004
เดือนนี้ 000082
เดือนก่อน 000049
ปีนี้ 001253
ปีก่อน 000000

ดาวน์โหลดใหม่

  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 : [10 มิ.ย. 64]
  สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 : [9 มิ.ย. 64]
  กิจกรรมร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน : [14 พ.ค. 64]
  รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : [14 พ.ค. 64]
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) : [14 พ.ค. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน : [12 พ.ค. 64]
  ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ : [12 พ.ค. 64]
  รายงานการประชุมสภาอบต.บัวน้อย สมัยสามัญ สมัยที่1/2564 : [5 พ.ค. 64]
  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : [30 เม.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ