ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 13

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   30 เม.ย. 64 6
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   15 ก.ค. 63 17