ประกาศ เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บัวน้อย


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ประกาศ เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บัวน้อย

ประกาศ เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บัวน้อย
สมัยสามัญประจำปี สม้ยที่ ๑/๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
เปิดไฟล์
โพสโดย : รัตนาพร   วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 64   View : 92
ข่าวสภาฯ
ประกาศรายงานการประชุมที่สภาอบต.บัวน้อยมีมติรับรองแล้ว  (ดู 51)
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่1/2563  (ดู 37)
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่1/2564  (ดู 65)
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่2/2563  (ดู 49)
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่3/2563  (ดู 49)
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่4/2563  (ดู 59)
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่1/2564  (ดู 63)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :