ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย เรื่อง เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย เรื่อง เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย เรื่อง เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
เปิดไฟล์
โพสโดย : จารุวรรณ์   วันที่ : 13 กันยายน 64   View : 8
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  (ดู 58)
ขอเชิญบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย ที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปี 2563  (ดู 65)
ประกาศ อบต.บัวน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  (ดู 89)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย  (ดู 90)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564  (ดู 54)
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ดู 83)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2564  (ดู 65)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :