ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. ที่ชำรุดในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3...11 จำนวน 2 สาย


ออนไลน์ : 18

หัวข้อ :: ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. ที่ชำรุดในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3...11 จำนวน 2 สาย

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. ที่ชำรุดในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3...11  จำนวน 2 สาย
เปิดไฟล์
โพสโดย : มลฤดี   วันที่ : 27 สิงหาคม 64   View : 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ดู 85)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินสายหนองแคน-หนองโก หมู่ 2  (ดู 59)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินสายหนองแคน-หนองโก หมู่ 2  (ดู 51)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายโนนบ้านแดง-ทดลิ้นฟ้า หมู่ 2  (ดู 48)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน ปรับปรุงถนนดินที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,...11 จำนวน 2 สาย  (ดู 50)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน สายหัวดูน-ตราสังข์ หมู่ที่ 7  (ดู 47)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายแยกบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 - วัดป่าดงเมืองซ้าย  (ดู 53)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :