๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ อบต.บัวน้อย ได้สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมปฎิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ โดมเทศบาลตำบลกันทรารมย์


ออนไลน์ : 9

Gallery :: ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ อบต.บัวน้อย ได้สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมปฎิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ โดมเทศบาลตำบลกันทรารมย์
วันจันทร์ที่  ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔  อบต.บัวน้อย  ได้สนับสนุนอาหารกลางวันข้าวกล่อง และน้ำดื่ม จำนวน ๑๒๐  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ,เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสา ที่ร่วมปฎิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีน  อำเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ  ณ  โดมเทศบาลตำบลกันทรารมย์ 
วันที่ : 2 สิงหาคม 64   View : 17