ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 20

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045-826116-7
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.buanoi.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
หมู่ที่ 8 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์ 045-826116-7 โทรสาร 045-826117
View : 135