อบต.บัวน้อย ได้นำปูนขาวไปมอบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันโรคลัมปีสกิน


ออนไลน์ : 10

Gallery :: อบต.บัวน้อย ได้นำปูนขาวไปมอบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันโรคลัมปีสกิน
วันที่ 3 สิงหาคม 2564  เจ้าหน้าที่ อบต.บัวน้อย ได้นำปูนขาวไปมอบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบัวน้อย   เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันโรคลัมปีสกินในโค-กระบือที่กำลังแพร่ระบาดในเวลานี้
วันที่ : 3 สิงหาคม 64   View : 17